گروه های هدف و مخاطبان کنگره 

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار.

كليه نهادها و ارگان هاي سياستگذار در امر مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار

معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور                                                                                                   

دانشگاه ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

وزارتخانه ها، سازمان ها، كميته ها و ستادهاي فعال در این حوزه

شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور

انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مردم نهاد در حوزه مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و توسعه کسب و کار

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي مرتبط با مقوله مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و کارآفرینی

كليه شركت هاي مشاور و مجري در پروژه ها

تمامی نهادها و مجموعه های مرتبط و تاثیر گذار در زمینه مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

 


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنگره

گالری تصاویر دانشگاه